LARO Kärnan

LARO Kärnan

Last updated: 13 April, 2022

Sweden

252 24 Helsingborg

Södra Strandgatan 8

070 940 21 40

Information not provided

https://larokarnan.se/

Services offered: Opioid substitution treatment (OST)

Referral for test: Information not provided