Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych

Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych

Last updated: 06 April, 2022

Poland

Szczecin

ul. Arkońska 4, 71 – 455

918-139-342, 918-139-341

Information not provided

Information not provided

Services offered: HIV treatment (ART)

Referral for test: Information not provided

Testing site opening hours: Monday-Friday: 7.30 – 14.30