Praha 2, Centrum substituční léčby, Oddělení pro léčbu závislostí VFN

Praha 2, Centrum substituční léčby, Oddělení pro léčbu závislostí VFN

Last updated: 12 April, 2022

Czechia

Praha

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

224968216-18

Information not provided

www.abstinence.cz

Services offered: Opioid substitution treatment (OST)

Referral for test: Information not provided