Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Last updated: 23 August, 2023

Slovakia

Prešov

Hollého 5

0517580327

po.libova@uvzsr.sk

www.ruvzpo.sk

Services offered: HIV testing

Referral for test: Information not provided

Testing site opening hours:

Monday-Friday 9:00-12:00

Free HIV testing for: Free for all